Mănăstiri UNESCO

Ansamblul bisericii Arbore - sec. XVI-XIX, COD LMI: SV-II-m-A-05487.01; Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan” - datând din 1502, COD LMI: SV-II-m-A-05487.01; Turnul clopotniță - 1867, COD LMI: SV-II-m-A-05487.02 - sat Arbore, comuna Arbore

Mănăstirea Humor - 1530, COD LMI: SV-II-a-A-05570;
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și „Sf. Gheorghe” - 1530, COD LMI: SV-II-m-A-05570.01; Ruinele caselor mănăstirești - sec. XVI - XVIII, COD LMI: SV-II-m-A-05570.02; Turnul clopotniță - sec. XIX, COD LMI: SV-II-m-A-05570.03 și Turnul lui Vasile Lupu - 1641, COD LMI: SV-II-m-A-05570.04 - sat Mănăstirea Humorului, comuna Mănăstirea Humorului

Mănăstirea Moldovița - 1532, COD LMI: SV-II-a-A-05673;
Biserica „Buna Vestire” - 1532, COD LMI: SV-II-m-A-05673.01; Paraclisul de iarnă - sec. XIX, COD LMI: SV-II-m-A-05673.02; Clisiarniță - 1610-1612, COD LMI: SV-II-m-A-05673.03; Chilii sud - sec. XIX-XX, COD LMI: SV-II-m-A-05673.04; Zid de incintă cu turn de colț - sec. XVI-XVII, COD LMI: SV-II-m-A-05673.05 și Turn clopotniță de intrare - sec. XVI-XVII, COD LMI: SV-II-m-A-05673.06 - comuna Vatra Moldoviței

Ansamblul bisericii „Înălțarea Sfintei Cruci” din Pătrăuți - COD LMI: SV-II-a-A-05581; Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” - 1487, COD LMI: SV-II-m-A-05581.01; Clopotnița de lemn - 1725, COD LMI: SV-II-m-A-05581.02 - sat Pătrăuți, comuna Pătrăuți

Mănăstirea Probota - sec. XVI-XVII, COD LMI: SV-II-a-A-05592; Biserica „Sf. Nicolae” - 1530, COD LMI: SV-II-m-A-05592.01; Clisiarnița - 1530, COD LMI: SV-II-m-A-05592.02; Ruinele caselor domnești - 1530, COD LMI: SV-II-m-A-05592.03; Ruinele clădirilor din incintă - sec. XVI-XVII, COD LMI: SV-II-m-A-05592.04; Turnurile de colț - sec. XVI, COD LMI: SV-II-m-A-05592.05 și Zidul de incintă - 1550, COD LMI: SV-II-m-A-05592.06 - sat Probota, oraș Dolhasca

Mănăstirea Sucevița - sec. XVI, COD LMI: SV-II-a-A-05651;
Biserica „Învierea Domnului” - 1583-1586, COD LMI: SV-II-m-A-05651.01; Chilii - sec. XVI, COD LMI: SV-II-m-A-05651.02; Paraclis - 1583-1586, COD LMI: SV-II-m-A-05651.03; Turnuri de nord-est și nord-vest - sec. XVI-XVII, COD LMI: SV-II-m-A-05651.04 și Zid de incintă - sec. XVI-XVII, COD LMI: SV-II-m-A-05651.05 - sat Sucevița, comuna Sucevița

Mănăstirea Voroneț - sec. XV-XVIII, COD LMI: SV-II-a-A-05675;
Biserica „Sf. Gheorghe” - 1488, cu pridvor din 1547; COD LMI: SV-II-m-A-05675.01; Ruine chilii - sec. XV-XVIII, COD LMI: SV-II-m-A-05675.02; Clopotniță - 1488, COD LMI: SV-II-m-A-05675.03 și Zid de incintă - sec. XV-XVIII, COD LMI: SV-II-m-A-05675.04 - sat Voroneț, oraș Gura Humorului