Mănăstiri UNESCO

 • Ansamblul bisericii Arbore – sec. XVI-XIX, COD LMI: SV-II-m-A-05487.01;
 • Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan” – datând din 1502, COD LMI: SV-II-m-A-05487.01;
 • Turnul clopotniță – 1867, COD LMI: SV-II-m-A-05487.02
 • sat Arbore, comuna Arbore
 • Mănăstirea Humor – 1530, COD LMI: SV-II-a-A-05570;
 • Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și „Sf. Gheorghe” – 1530, COD LMI: SV-II-m-A-05570.01;
 • Ruinele caselor mănăstirești – sec. XVI – XVIII, COD LMI: SV-II-m-A-05570.02;
 • Turnul clopotniță – sec. XIX, COD LMI: SV-II-m-A-05570.03 
 • Turnul lui Vasile Lupu – 1641, COD LMI: SV-II-m-A-05570.04 
 • sat Mănăstirea Humorului, comuna Mănăstirea Humorului
 • Mănăstirea Moldovița – 1532, COD LMI: SV-II-a-A-05673;
 • Biserica „Buna Vestire” – 1532, COD LMI: SV-II-m-A-05673.01;
 • Paraclisul de iarnă – sec. XIX, COD LMI: SV-II-m-A-05673.02;
 • Clisiarniță – 1610-1612, COD LMI: SV-II-m-A-05673.03;
 • Chilii sud – sec. XIX-XX, COD LMI: SV-II-m-A-05673.04;
 • Zid de incintă cu turn de colț – sec. XVI-XVII, COD LMI: SV-II-m-A-05673.05;
 • Turn clopotniță de intrare – sec. XVI-XVII, COD LMI: SV-II-m-A-05673.06 
 • comuna Vatra Moldoviței
 • Ansamblul bisericii „Înălțarea Sfintei Cruci” din Pătrăuți – COD LMI: SV-II-a-A-05581;
 • Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” – 1487, COD LMI: SV-II-m-A-05581.01;
 • Clopotnița de lemn – 1725, COD LMI: SV-II-m-A-05581.02
 • sat Pătrăuți, comuna Pătrăuți
 • Mănăstirea Probota – sec. XVI-XVII, COD LMI: SV-II-a-A-05592;
 • Biserica „Sf. Nicolae” – 1530, COD LMI: SV-II-m-A-05592.01;
 • Clisiarnița – 1530, COD LMI: SV-II-m-A-05592.02;
 • Ruinele caselor domnești – 1530, COD LMI: SV-II-m-A-05592.03;
 • Ruinele clădirilor din incintă – sec. XVI-XVII, COD LMI: SV-II-m-A-05592.04;
 • Turnurile de colț – sec. XVI, COD LMI: SV-II-m-A-05592.05;
 • Zidul de incintă – 1550, COD LMI: SV-II-m-A-05592.06 
 • sat Probota, oraș Dolhasca
 • Mănăstirea Sucevița – sec. XVI, COD LMI: SV-II-a-A-05651;
 • Biserica „Învierea Domnului” – 1583-1586, COD LMI: SV-II-m-A-05651.01;
 • Chilii – sec. XVI, COD LMI: SV-II-m-A-05651.02;
 • Paraclis – 1583-1586, COD LMI: SV-II-m-A-05651.03;
 • Turnuri de nord-est și nord-vest – sec. XVI-XVII, COD LMI: SV-II-m-A-05651.04;
 • Zid de incintă – sec. XVI-XVII, COD LMI: SV-II-m-A-05651.05 
 • sat Sucevița, comuna Sucevița
 • Mănăstirea Voroneț – sec. XV-XVIII, COD LMI: SV-II-a-A-05675;
 • Biserica „Sf. Gheorghe” – 1488, cu pridvor din 1547; COD LMI: SV-II-m-A-05675.01;
 • Ruine chilii – sec. XV-XVIII, COD LMI: SV-II-m-A-05675.02;
 • Clopotniță – 1488, COD LMI: SV-II-m-A-05675.03;
 • Zid de incintă – sec. XV-XVIII, COD LMI: SV-II-m-A-05675.04 
 • sat Voroneț, oraș Gura Humorului