June 2022

Formulare tip

Patrimoniul imobil și arheologic Cerere de solicitare a avizului pentru lucrări de intervenţie în zone ce se găsesc sub incidenţa legii 422/2001 şi OG 43/2000 Patrimoniul mobil Cerere pentru eliberarea unui certificat de export Tabel – lista bunurilor culturale pentru care se slicită certificatul de… Read More »Formulare tip