News

ANUNȚ

Din cauze obiective, ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.7 Suceava din data de 18 august 2022, se amână pentru perioada 6 – 7 septembrie 2022. Mulțumim pentru înțelegere. Secretariatul CZMI nr.7, D.J.C. Suceava

Legislație

Evidență bunuri culturale mobile Legea nr. 149/ 24.07.1997 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995 Legea nr. 182/ 25.10.2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil Hotărâre nr. 1.420/ 4.12.2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul… Read More »Legislație

Formulare tip

Emiterea certificatului de descărcare de sarcină arheologică Prevederi legale: Ordonanța nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 378/2001, a fost republicată în Monitorul Oficial… Read More »Formulare tip

Atribuții

Compartimentul Monumente istorice și arheologie îndeplinește în condițiile legii, următoarele atribuții: a.) în domeniul protejării monumentelor istorice colaborează și aduce la îndeplinire sarcinile trasate de conducerea ministerului în domeniul monumentelor istorice; realizează inventarierea monumentelor istorice și comunică lunar la Institutul Național al Patrimoniului informațiile și… Read More »Atribuții