Uncategorized

ANUNȚ

Din cauze obiective, ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.7 Suceava din data de 18 august 2022, se amână pentru perioada 6 – 7 septembrie 2022. Mulțumim pentru înțelegere. Secretariatul CZMI nr.7, D.J.C. Suceava

Legislație

Evidență bunuri culturale mobile Legea nr. 149/ 24.07.1997 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995 Legea nr. 182/ 25.10.2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil Hotărâre nr. 1.420/ 4.12.2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul… Read More »Legislație

Formulare tip

Patrimoniul imobil și arheologic Cerere de solicitare a avizului pentru lucrări de intervenţie în zone ce se găsesc sub incidenţa legii 422/2001 şi OG 43/2000 Patrimoniul mobil Cerere pentru eliberarea unui certificat de export Tabel – lista bunurilor culturale pentru care se slicită certificatul de… Read More »Formulare tip

Atribuții

Compartimentul Monumente istorice și arheologie îndeplinește în condițiile legii, următoarele atribuții: a.) în domeniul protejării monumentelor istorice colaborează și aduce la îndeplinire sarcinile trasate de conducerea ministerului în domeniul monumentelor istorice; realizează inventarierea monumentelor istorice și comunică lunar la Institutul Național al Patrimoniului informațiile și… Read More »Atribuții

Categorii

Bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural național mobil (definite prin legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil) sunt: 1. Bunuri arheologice și istorico-documentare, precum: a) descoperirile arheologice terestre și subacvatice, unelte, ceramică, inscripții, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentație și harnașament, arme, însemne funerare, cu… Read More »Categorii