Uncategorized

ANUNȚ

Din cauze obiective, ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.7 Suceava din data de 18 august 2022, se amână pentru perioada 6 – 7 septembrie 2022. Mulțumim pentru înțelegere. Secretariatul CZMI nr.7, D.J.C. Suceava

Legislație

Evidență bunuri culturale mobile Legea nr. 149/ 24.07.1997 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995 Legea nr. 182/ 25.10.2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil Hotărâre nr. 1.420/ 4.12.2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul… Read More »Legislație

Formulare tip

Patrimoniul construit și arheologic Cerere de solicitare a avizului pentru lucrări de intervenţie în zone ce se găsesc sub incidenţa legii 422/2001 şi OG 43/2000 şi cuprinse în documentaţia prezentată Patrimoniul mobil Cerere eliberare certificat de export Tabel atașat cererii de eliberare certificat de export… Read More »Formulare tip

Atribuții

Compartimentul Monumente istorice și arheologie îndeplinește în condițiile legii, următoarele atribuții: a.) în domeniul protejării monumentelor istorice colaborează și aduce la îndeplinire sarcinile trasate de conducerea ministerului în domeniul monumentelor istorice; realizează inventarierea monumentelor istorice și comunică lunar la Institutul Național al Patrimoniului informațiile și… Read More »Atribuții

Categorii

Bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural național mobil (definite prin legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil) sunt: 1. Bunuri arheologice și istorico-documentare, precum: a) descoperirile arheologice terestre și subacvatice, unelte, ceramică, inscripții, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentație și harnașament, arme, însemne funerare, cu… Read More »Categorii