Anunțuri și cereri

Conform Ordinului M.C. Nr. 3261 din 16.08.2022 privind aprobarea taxei pentru serviciul de copiere a informațiilor de interes public solicitate pe suport de hârtie, pentru toate instituțiile care se află în subordinea și sub autoritatea Ministerului Culturii și a Ordinului M.C. Nr.  2793 din 27.02.2023 privind modificarea Ordinului Ministrului Culturii  nr. 3261/16.08.2022, pentru serviciul de copiere pe suport de hârtie a documentelor interne ce conțin informații de interes public, solicitate în baza Legii  nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare, se percepe taxa de 1,5 lei/ pagină.

Secţiunea dedicată concursului naţional – proiect-pilot din site-ul ANFP:
https://www.anfp.gov.ro/Eroare.aspx?aspxerrorpath=/continut/Concurs_national__Proiect_pilot.

Promovarea celor 12 rute turistice/culturale: Prelungirea termenului pentru depunerea propunerilor de obiective cu o săptămână (gov.ro)

Solicitanții eligibili pot transmite fișa obiectivului și documentele suport conform metodologiei, până la data de 20 martie 2022, ora 24.00, la adresa de email indicată și în Metodologie: evaluare.c11@mfe.gov.ro

Din 9 iunie, vorbim mult prea devreme și cu mare durere despre ”fostul” nostru coleg VIOREL BLANARU. Un dedicat cu îndârjire monumentelor istorice, un specialist și un om de neînlocuit. Suntem alături de familia îndoliată. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Direcția Județeană pentru Cultură Suceava