Monumente de for public

Documente necesare în vederea analizării proiectelor de către Comisia Națională pentru Monumente de For Public – conform prevederilor Anexei 3 la O.M.C. nr. 2200/26.03.2015: 
1. Adresă de înaintare a documentației însoțită de un referat de oportunitate din partea Direcției Municipiului București/Județene pentru Cultură, adresată Ministerului Culturii – Compartimentul Monumente de For Public;
2. Susținere teoretică/motivație, maxim 1000 de cuvinte, care să includă detaliile tehnice ale lucrării (dimensiuni, materiale);
3. Curriculum Vitae al autorului/autorilor lucrării;
4. Certificat de Urbanism eliberat de autoritățile locale pe raza cărora se propune amplasarea lucrării;
5. Plan de încadrare în sit pe suport topo-cadastral/ortofotoplan (scara 1:5000/1:2000);
6. Extras din PUG, PUZ sau PUD elaborat și aprobat la nivel local, care să cuprindă referiri la zona de amplasare a lucrării;
7. Studiu de amplasament din care să rezulte relația cu vecinătățile, vizibilitatea, modul de percepție, configurarea siluetei etc. Studiul de amplasament va fi elaborat: pentru mediul urban, de către un arhitect sau un urbanist cu drept de semnătură; pentru mediul rural, de către un arhitect, urbanist sau de un conducător-arhitect cu drept de semnătură.
Studiul va cuprinde:
  • a. plan de situație la scara 1:5000 sau 1:1000, care va cuprinde, după caz și amenajări ale spațiului limitrof (alei de acces, elemente vegetale, mobilier urban, sistem de iluminat);
  • b. desfășurări de fronturi (minim 2 direcții);
  • c. perspective la nivelul ochiului, perspective axonometrice;
  • d. fotomontaje ale lucrării pe amplasament (colaj fotocopiat sau prelucrare computerizată, care să includă imaginea machetei lucrării propuse pe amplasament), care vor indica și modul de iluminare a lucrării pe timpul nopții;
  • e. delimitarea zonei de protecție a lucrării de artă vizuală de for public, în vederea conservării integrate și a punerii în valoare a acesteia.
8. Fotografii ale machetei lucrării propuse, format A4, din cel puțin trei unghiuri (față, profil, spate). Fotografiile trebuie să fie clare și să permită observarea detaliilor.
9. Macheta propriu-zisă (se prezintă doar la solicitarea Comisiei).
 
*Documentația se va prezenta într-un dosar cu șină, într-un singur exemplar, precum și în format digital needitabil (.jpg, .pdf sau similar), pe un CD/DVD, anexat dosarului.