January 2022

Atribuții

Compartimentul Monumente istorice și arheologie îndeplinește în condițiile legii, următoarele atribuții: a.) în domeniul protejării monumentelor istorice colaborează și aduce la îndeplinire sarcinile trasate de conducerea ministerului în domeniul monumentelor istorice; realizează inventarierea monumentelor istorice și comunică lunar la Institutul Național al Patrimoniului informațiile și… Read More »Atribuții