June 2022

Formulare tip

Emiterea certificatului de descărcare de sarcină arheologică Prevederi legale: Ordonanța nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 378/2001, a fost republicată în Monitorul Oficial… Read More »Formulare tip