Delia Simion

Atribuții

Compartimentul Monumente istorice și arheologie îndeplinește în condițiile legii, următoarele atribuții: a.) în domeniul protejării monumentelor istorice colaborează și aduce la îndeplinire sarcinile trasate de conducerea ministerului în domeniul monumentelor istorice; realizează inventarierea monumentelor istorice și comunică lunar la Institutul Național al Patrimoniului informațiile și… Read More »Atribuții

Categorii

Bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural național mobil (definite prin legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil) sunt: 1. Bunuri arheologice și istorico-documentare, precum: a) descoperirile arheologice terestre și subacvatice, unelte, ceramică, inscripții, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentație și harnașament, arme, însemne funerare, cu… Read More »Categorii

Atribuții

Conform Legii Nr. 182 din 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată Direcția Județeană pentru Cultură Suceava are următoarele atribuții în domeniul protejării patrimoniului cultural național mobil: colaborează și aduce la îndeplinire sarcinile trasate de conducerea ministerului în domeniul patrimoniului cultural național mobil și… Read More »Atribuții

Monumente de for public

Documente necesare în vederea analizării proiectelor de către Comisia Națională pentru Monumente de For Public – conform prevederilor Anexei 3 la O.M.C. nr. 2200/26.03.2015:  1. Adresă de înaintare a documentației însoțită de un referat de oportunitate din partea Direcției Municipiului București/Județene pentru Cultură, adresată Ministerului… Read More »Monumente de for public

Alte categorii

Fabrica de bere – sec. XIX, COD LMI: SV-I-m-B-05646, Str. Tomșa Vodă 2, oraș Solca Ansamblul Curții Domnești – sec. XIV-XIX, COD LMI: SV-I-m-A-05391.01, Zona cuprinsă de str. P. Rareș (N), A. Ipătescu (E), N. Bălcescu (S), Ștefan cel Mare (V), municipiul Suceava Cetatea Șcheia-Suceava… Read More »Alte categorii

Case

Casa Vârnav-Liteanu – sec. XVIII, COD LMI: SV-III-m-B-05565, oraș Liteni Casa lui Matei Millo – mijl. sec. XVIII, COD LMI: SV-III-m-B-05686, sat Spătărești, comuna Vadu Moldovei

Mănăstiri UNESCO

Ansamblul bisericii Arbore – sec. XVI-XIX, COD LMI: SV-II-m-A-05487.01; Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan” – datând din 1502, COD LMI: SV-II-m-A-05487.01; Turnul clopotniță – 1867, COD LMI: SV-II-m-A-05487.02 – sat Arbore, comuna Arbore Mănăstirea Humor – 1530, COD LMI: SV-II-a-A-05570; Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și… Read More »Mănăstiri UNESCO

Biserici de lemn

Biserica de lemn „Sf. Nicolae” – 1764, COD LMI: SV-II-m-A-05549 – sat Forăști, comuna Forăști Biserica de lemn „Intrarea în Biserică” – sec. XIV, COD LMI: SV-II-m-A-05594 – sat Putna, comuna Putna Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” – sec. XVII, COD LMI: SV-II-m-B-05494 – sat… Read More »Biserici de lemn