MISIUNEA DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ SUCEAVA

 • Direcția Județeană pentru Cultură Suceava este un serviciu public deconcentrat cu personalitate juridică, al Ministerului Culturii. 
 • Direcția Județeană pentru Cultură Suceava este organizată și funcționează potrivit H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, în conformitate cu legislația română în vigoare și cu prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2080/2012 privind Regulamentul de organizare și funcționare a instituției.
 • Conform H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii Direcția Județeană pentru Cultură Suceava are următoarele atribuții principale:
 1. aplică legile, ordonanțele și hotărârile de guvern, ordinele și instrucțiunile emise de minister, cu respectarea limitelor de autoritate, potrivit legii;
 2. aplică strategia Ministerului Culturii în domeniul culturii și patrimoniului cultural național la nivelul județului Suceava;
 3. îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural construit – arhitectura laică și ecleziastică, ocupându-se de evidența, inventarierea și monitorizarea, conservarea și protejarea, punerea în valoare a patrimoniului cultural construit de pe teritoriul județului;
 4. îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului arheologic, mobil și imobil, ocupându-se de evidența, inventarierea și monitorizarea, conservarea și protejarea, punerea în valoare a patrimoniului arheologic de pe teritoriul județului;
 5. îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului mobil și imaterial – patrimoniul muzeal, dar și bunuri culturale deținute de alte instituții sau organizații, ocupându-se de evidența, inventarierea și monitorizarea, conservarea și protejarea, punerea în valoare a patrimoniului mobil de pe teritoriul județului.
Direcția Județeană pentru Cultură Suceava urmărește ca prin activitatea desfășurată în cursul anului 2023 să realizeze următoarele obiective:
 • Creșterea încrederii cetățenilor în serviciile oferite de Direcția Județeană pentru Cultură Suceava;
 • Respectarea valorilor etice de către angajații Direcției Județene pentru Cultură Suceava în relația cu beneficiarii serviciilor furnizate de către direcție;
 • Creșterea eficacității deciziilor unui management participativ și asigurarea perfecționării și formării profesionale a resurselor umane;
 • Asigurarea protejării patrimoniului cultural;
 • Asigurarea inventarierii și verificarea actualizării permanente a evidenței patrimoniului cultural național și imobil;
 • Verificarea asigurării condițiilor prevăzute de legislația în vigoare privitoare la starea de conservare, a condițiilor de Securitate și respectarea reglementărilor privind clasarea și circulația patrimoniului cultural – național mobil;
 • Revitalizarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural – național și imobil;
 • Informarea cetățenilor în legătură cu legislația aplicabilă în domeniul protejării patrimoniului;
 • Creșterea gradului de acces și de participare la cultură;
 • Promovarea și dezvoltarea creației contemporane și susținerea artiștilor; 
 • Stimularea vieții culturale în cadrul comunităților locale și apropierea acestora de valorile culturii naționale;
 • Utilizarea în mod eficient și în beneficiul cetățenilor a resurselor, scăderea costurilor prin utilizarea rațională a resurselor, astfel încât acestea să răspundă nevoilor comunității locale, asigurarea legalității privind cheltuirea fondurilor publice.

CONDUCERE

 • FLANDORFER Antoniu-Alexandru – Director executiv al Direcției Județene pentru Cultură Suceava

PERSONAL

 • Compartimentul Monumente istorice și arheologie: consilier superior, Sfecliș Daniela Sorina 
 • Compartimentul Patrimoniu cultural național mobil și imaterial: consilier principal, Leizeriuc Delia-Ioana
 • Compartimentul Financiar-Contabilitate, salarizare, administrativ, achiziții publice: consilier superior, Țanța Carmen 
 • Compartimentul cultură, management, resurse umane: consilier principal, Duduman Alexandra-Elena 
 • Șofer: Moroșan Marian 

ORGANIGRAMĂ

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ