Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Consilier Duduman Alexandra-Elena: persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Telefon: 0230/214.425

Legislație privind egașitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

Modalități de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative